V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi
je moj Dom pod gorco.

Dnevno varstvo

Dnevno varstvo za starejše predstavlja vodeno obliko institucionalnega varstva in oskrbe starejših. Namenjeno je starejšim ljudem, ki živijo doma, a težko skrbijo zase oziroma potrebujejo oskrbo in varnost v času, ko so njihovi svojci odsotni zaradi dnevnih obveznosti. Današnji način in tempo življenja marsikateri družini zaradi celodnevnih obveznosti onemogoča kvalitetno skrb za starejše družinske člane. Prav tako se v dnevno varstvo vključujejo starejši, ki želijo nekaj ur dnevno aktivno preživeti v družbi enakih med enakimi. Gre za novejšo obliko institucionalnega varstva starejših, ki omogoča starostnikom, da s pomočjo dnevnega varstva ostanejo čim dlje v domačem okolju in tako lažje premostijo spremembo, ki jo pomeni vključitev v domsko institucionalno varstvo za starejše. Starostniki so tako vključeni v bivanje v domu za starejše samo preko dneva in se popoldne vračajo k svojim družinam, v svoj dom, v svoje domače okolje.

»Kadar postavimo na prvo mesto lastno doživljanje sreče in izpolnjenosti, nas ne zanima več, kaj bodo drugi rekli o nas«. Pablo Picasso

Dom pod gorco