V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi
je moj Dom pod gorco.

Dokumenti

Hišni red - Dom pod gorcoHišni red - oskrbovana stanovanjaMerila za razvrščanje v kategorije oskrbePravilnik o delu komisije za sprejem premestitve in odpustPravilnik o hranjenju denarja in vrednostnih predmetovPravilnik o izvajanju posebnih varovalnih ukrepov v Domu pod gorcoPravilnik o obravnavah pritožb ugovorov ter ustnih ali pisnih mnenj stanovalcevPravilnik o varovanju osebnih podatkov