V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi
je moj Dom pod gorco.