V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi
je moj Dom pod gorco.

Oskrbovana stanovanja

Nasproti doma za starejše DOM POD GORCO se nahaja čudovit objekt oskrbovanih stanovanj. Osnovni namen oskrbovanih stanovanj je pokriti potrebe starejših, ki zaradi zadovoljivega duševnega in telesnega počutja ohranjajo samostojnost v bivalnem okolju, a hkrati zaradi starosti potrebujejo določeno obliko socialnega in zdravstvenega varstva. S tem dopolnilnim programom storitev se jim tako ponudi možnost kakovostnega preživljanja starostnega obdobja v primerno urejenih prostorih in okolju, ki bo varno in prilagojeno njihovim potrebam. Ponudba oskrbovanih stanovanj družbe DOM POD GORCO pomeni zmanjšanje potreb po domski nastanitvi in odlog prezgodnjega vstopa v popolno institucionalno varstvo v okviru domskega varstva.

»Ni popolnost končni cilj. Smisel življenja je nikoli zaključen proces izpopolnjevanja, zorenja in žlahtnjenja.« John Dewey

Dom pod gorco