V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi
je moj Dom pod gorco.

Revije in časopisi

Revija Vzajemnost – www.vzajemnost.si

Mesečnik, namenjen ljudem po upokojitvi in tistim, ki se ji bližajo. Neprekinjeno izhaja od leta 1974. Ustanovila sta jo Zavod zapokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zveza društev upokojencev Slovenije, danes pa jo izdaja Zavod Vzajemnost.

ZDUS PLUS, obveščevalec Zveze društev upokojencev Slovenije - www.zdus-zveza.si