V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi
je moj Dom pod gorco.

Aktualno

Zbor delavcev DOMA POD GORCO

V petek, dne 28.10.2016, smo v DOMU POD GORCO imeli Zbor delavcev, kjer smo v skladu z obljubljenim predstavili vsem zaposlenim poslovanje v letu 2015 in način obračuna plač v naši družbi. Zbora delavcev se je udeležila večina zaposlenih, čeprav zaradi narave dela 100% udeležba nikdar ni možna. Predstavitev je bila ocenjena pozitivno, saj so vsi zaposleni na ta način pridobili informacije, ki jih velikokrat nimajo.

Vse objave